Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie – serdecznie zaprasza do zapoznania się z ciekawą ofertą edukacyjną swojej uczelni.

Zapraszamy do oberzjenia filmu promującego UWM:

https://www.youtube.com/watch?v=SHbnPqISKHk

Studiując kierunek rybactwo uzyskasz wiedzę o środowisku przyrodniczym, ekosystemach wodnych i organizmach je zamieszkujących, warunkach i sposobach eksploatacji ichtiofauny oraz produkcji pasz i przetwórstwie surowca rybnego.

Dowiesz się co to jest ichtiologia? Poznasz gatunki ryb naszych rzek i jezior, ich preferencje siedliskowe, sposoby odżywiania i rozrodu.

Współczesne rybactwo to kierunek obejmujący swymi zainteresowaniami akwakulturę czyli ekstensywne i nowoczesne metody chowu oraz hodowli ryb odwołujące się do zdobyczy z zakresu biotechnologii i innowacyjnych technik produkcji.

Studiując kierunek rybactwo poznasz tajniki wiedzy akwarystycznej, nauczysz się jak założyć i prawidłowo dbać o akwaria typu holenderskiego, słodkowodne czy morskie. Zapoznasz się ze sposobami ochrony i rekultywacji wód.

Wybierając kierunek rybactwo będziesz miał szansę poznać wszelkie znane na świecie techniki wędkarstwa – jako rekreacyjnej, amatorskiej formy połowów ryb i spędzania wolnego czasu w kontakcie z naturą.

Absolwenci kierunku rybactwo posiadają umiejętności i kompetencje umożliwiające im podjęcie pracy na terenie Unii Europejskiej i poza jej granicami, jako:

  • ichtiolodzy nadzorujący pracę farm i gospodarstw rybackich, ośrodków zarybieniowych i wylęgarni ryb,
  • pracownicy nadzorujący gospodarkę rybacką na jeziorach, zbiornikach zaporowych i rzekach,
  • jako przedstawiciele firm produkujących sprzęt wędkarski, pasze dla ryb czy sprzęt do odłowu i przetwórstwa ryb,
  • specjaliści z zakresu produkcji i obrotu rybami akwariowymi,
  • ichtiolodzy w Okręgach PZW, parkach narodowych i rezerwatach przyrody,
  • pracownicy administracji rządowej i samorządowej różnego szczebla,
  • pracownicy instytucji naukowo-badawczych,
  • pracownicy instytucji zajmujących się ochroną środowiska oraz instytucjach zintegrowanego zarządzania.

www.wosir.uwm.edu.pl

plakat Olsztyn 2-1