Zespół Szkół Rolniczych w Międzyświeciu zaprasza do podjęcia nauki w roku szkolnym 2014/2015 na kierunkach: technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu, technik logistyk oraz do nowopowstałego kierunku - technik rybactwa śródlądowego.
W dniu 29.04. (wtorek) odbędą się Dni otwarte. Wszystkich zainteresowanych uczniów oraz ich rodziców serdecznie zapraszamy.
Więcej informacji na stronie internetowej www.miedzyswiec.xon.pl

ZSR-plakat