RLGDNa stronie internetowej ARiMR (link) opublikowany został, przekazany przez MGMiŻŚ, formularz wyciągu z księgi stawowej wraz z instrukcją jego wypełniania. Wyciąg z księgi stawowej stanowi jeden z dokumentów składanych przez beneficjentów działania Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w terminie do dnia 31 maja roku następującego po każdym roku realizacji zobowiązań.