PO RYBACTWOiMORZEBeneficjentom pomocy finansowej otrzymanej z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego przypominamy o obowiązku składania sprawozdań rocznych do 31 stycznia 2019 r. (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i rodzaju sprawozdań oraz trybu i terminów ich przekazywania w ramach realizacji Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"). Szczegóły na stronie ptryb.pl