RLGDSzanowni Rybacy, Przypominamy o obowiązku opłacania Funduszu Promocji Ryb. Prosimy o zapoznanie się z pismami z Krajowego Ośodka Wsparcia Rolnictwa:

1. Pismo podsumowujące funkcjonowanie Funduszu Promocji Ryb. 

2. Pismo dot. zmian wprowadzanych do sierpnia 2018 r.