RLGDW dniach 6-7 czerwca 2017 r. Departament Rybołówstwa w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zorganizował konferencję poświęconą stanu populacji i strat spowodowanych w rybołówstwie przez foki i kormorany. Wydarzenie odbyło się w siedzibie Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego, w Gdyni. Głównym celem konferencji było wypracowanie możliwych rozwiązań i dalszych działań w celu ograniczania strat w połowach powodowanych przez ssaki i ptaki chronione. Jednym z prelegentów na konferencji był Prezes RLGD "Opolszczyzna" Jakub Roszuk, który przedstawił uczestnikom problematykę kormoranów na terenach hodowli ryb śródlądowych.

 

Więcej na temat konferencji znajdziecie na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

Prezentacja dot. strat spowodowanych przez kormorany - Jakub Roszuk 

Prezentacja Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie dot. występowania kormoranów