certyfkaty praktyki rybackiej001Po 3 latach prac i konsultacji nad nowym Kodeksem Dobrej Praktyki Rybackiej w Chowie i Hodowli Ryb, w dniu 22.11.2016 r. w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozdano pierwsze certyfikaty. Spośród 50 gospodarstw rybackich, które zgłosiły się do weryfikacji stosowania postanowień Kodeksu, z rąk przewodniczącego Zespołu Certyfikującego - Profesora Ryszarda Wojdy - certyfikaty otrzymało 48 firm rybackich, w tym trzy o profilu pstrągowym. Zebranym pogratulował Dyrektor Dep. Ryb. MGMiŻŚ Janusz Wrona, który podkreślił wagę otrzymanych certyfikatów, jako dokumentów, za którymi stoją wiarygodne walory hodowlane ryb stawowych oparte o dobrą praktykę rybacką. Z Opolszczyzny taki certyfikat otrzymały 4 gospodarstwa rybackie: GR LP Niemodlin, GR LP Krogulna, Ośrodek Zarybieniowy POLIWODA Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu oraz Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Wydrowice. GRATULUJEMY i polecamy innym gopodarstwom jako wzór! 

 W trakcie prac trzech grup, które w terenie weryfikowały deklaracje gospodarstw, okazało się, że wymogi zawarte w Kodeksie, które na początku wzbudzały sporo kontrowersji i obaw, są w ogromnej większości stosowane w codziennej praktyce rybackiej. Kłopoty  z uzyskaniem pozytywnej oceny dotyczyły jedynie dwóch gospodarstw. Kodeks Dobrej Praktyki Rybackiej w Chowie i Hodowli Ryb został wpisany pod nr 1 na listę kodeksów MRiRW w czerwcu 2015 roku i zgodnie z jego postanowieniami mogą z niego korzystać wszyscy, niezależnie od przynależności organizacyjnej.

TEKST: Zbigniew Szczepański, ZDJĘCIA: Mateusz Szczoczarz

certyfkaty praktyki rybackiej002certyfkaty praktyki rybackiej004

 

certyfkaty praktyki rybackiej001certyfkaty praktyki rybackiej003

certyfkaty praktyki rybackiej005