Strona główna W imieniu Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie zachęcamy do udziału i pomoc przy badaniach naukowych obejmujących postrzeganie przez różne grupy społeczne nowych trendów charakteryzujących uprawianie wędkarstwa w Polsce. Analiza zebranych danych będzie wykorzystana przy opracowaniu publikacji naukowych z zakresu rybactwa i socjologii, jak również skierowana będzie do szerokiego odbiorcy w formie artykułów popularnonaukowych oraz wystąpień na konferencjach, seminariach i szkoleniach. Zachęcamy do wypełnienia ANKIETY.