RLGDW dniach 29 i 30 stycznia 2018 odbyły się szkolenia dla Członków Rady decyzyjnej RLGD "Opolszczyzna" oraz dla potencjalnych beneficjentów, zainteresowanych dofinansowaniem w ramach Priorytetu 4 PO Rybactwo i Morze 2014-2020. 

Podczas obu szkoleń szczegółowo omawiane były wprowadzone w drugim półroczu 2017 roku zmiany w dokumentach RLGD oraz przedstawiane były nabory, które rozpoczynają się od 1 lutego 2018 r. w RLGD "Opolszczyzna". 

Informacje na temat trwających naborów znajdują się TUTAJ.

Prezentacja ze szkolenia dla Członków Rady, Biestrzynnik - 29 stycznia 2018 r. 

Prezentacja ze szkolenia dla potencjalnych beneficjentów Priorytetu 4 PO Rybactwo i Morze, Opole 30 stycznia 2018 r.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do bezpłatnych konsultacji z pracowanikami Biura RLGD - tel. 535 797 544 oraz 535 380 010. 

RadaRada1Szkolenie beneficjenci 1Szkolenie beneficjenci 2Szkolenie beneficjenci 3Szkolenie beneficjenci 4