RLGDRybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna" zaprasza do złożenia oferty na stworzenie bazy wiedzy dla śródlądowych gospodarstw rybackich (głównie hodowców karpia lub pstrąga), zgodnie z informacjami zawartymi poniżej. 

Planujemy stworzyć portal informacyjny dla rybaków z prawidłowego prowadzenia gospodarstwa rybackiego.
Chcielibyśmy oprzeć się na Kodeksie Dobrej Praktyki Rybackiej w Chowie i Hodowli Ryb stworzonej przez Towarzystwo Promocji Ryb (treść Kodeksu znajduje się TUTAJ). Portal będzie skierowany głównie do mniejszych, rodzinnych gospodarstw, w których nie ma wykwalifikowanej kadry. 
 
Zależy nam na zebraniu wszystkich możliwych informacji dla rybaków, z zagadnień które znajdują się w Kodeksie.
 
Na portalu każdy rybak powinien znaleźć odpowiedź na poszczególne pytania w Kodeksie - w formie linków do stron źródłowych (jeśli jest taka możliwość) lub w formie opracowanego materiału (np. pdf). Powinny być także zamieszczone wzory regulaminów, druków i innych dokumentów lub linki gdzie można je znaleźć. 
 
Zebrane informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej przez osobę (informatyka), która będzie tworzyła stronę. 
 
Ofertę cenową wraz z określeniem czasu, jaki będzie potrzebny na zaberanie wszystkich materiałów, prosimy przekazywać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście/pocztą tradycyjną na adres Biura RLGD "Opolszczyzna" - Opole ul. Zajączka 7 m 1. 
Termin przesłania oferty - do 16 czerwca 2017, godz. 15:00.
 
O wyborze oferenta decyduje cena za wykonaną usługę.

 
W celu zobrazowania zakresu współpracy, podajemy przykładowe informacje które przy danym zagadnieniu powinny się znaleźć. 
 
punkt 4. Celem zapewnienia dobrostanu ryb hodowcy powinni podejmować dopuszczalne prawnie działania ograniczające występowanie na stawach szkodników rybackich, czyli zwierząt rybożernych i niszczących infrastrukturę stawową. 
Informacje, które powinny się znaleźć:
- jakie to dopuszczalne prawnie działania?
- których szkodników to dotyczy?
- jak to załatwić (gdzie, jakie formularze)?
 
punkt 7. Dopuszcza się udostępnianie stawów rybnych zainteresowanym osobom celem promowania wielofunkcyjnych walorów gospodarki stawowej
Informacje, które powinny się znaleźć:
- czy istnieją jakieś przepisy regulujące udostępenianie stawów innym osobom
- czy wymagane są jakieś zabezpieczenia, oznaczenia itp. 
 
punkt 11 Celem zapewnienia właściwego statusu zawodowego rybaka stawowego, osoby pracujące w obiektach chowu i hodowli ryb powinny być zatrudniane i wykonywać swoją pracę na zasadach i w warunkach określonych w Kodeksie Pracy. 
Informacje, które powinny się znaleźć:
- jakie są dopuszczalne formy zatrudnienia (hasłowo)
- jakie obowiązki z tym są związane (linki, odnośniki)
 
punkt 13. W stawowym gospodarstwie rybackim należy prowadzić dokumentację hodowlaną, w której należy zapisywać informacje dotyczące sezonu i cyklu produkcyjnego.
Informacje, które powinny się znaleźć:
- jaka dokumentacja jest wymagana? 
- jakie informacje tam powinny być zamieszcozne
- w jakiej formie prowadzona? 
- wzory dokumentów lub linki 
 
punkt 19. Woda wykorzystywana do transportu ryb powinna mieć temperaturę, zawartość tlenu oraz jakość odpowiednią dla danego gatunku ryb. 
Informacje, które powinny się znaleźć:
- jakie parametry wody są odpowiednie dla danego gatunku ryb? 
- jak to sprawdzać?