Informujemy, iż 06 września 2016 Porozumienie dotyczące współpracy Grup Rybackich w okresie finansowania 2014-2020 podpisały następujące Stowarzyszenia:

 1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
 2. Lokalna Grupa Działania - Owocowy Szlak
 3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"
 4. Rybacka Lokalna Grupa Działania "Z Ikrą"
 5. Stowarzyszenie Dolina Karpia
 6. Rybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna"
 7. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”
 8. Rybacka Lokalna Grupa Działania "Roztocze"
 9. Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina
 10. Rybacka Lokalna Grupa Działania "Jurajska Ryba"
 11. Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania
 12. Stowarzyszenie „LGR Świętokrzyski Karp”
 13. Stowarzyszenie Rybackie „Żabi Kraj”
 14. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
 15. Łowicka Grupa Rybacka

Przewodnictwo w Sieci Południowej, zgodnie z podpisanym porozumieniem, będzie przekazywane w okresach półrocznych. Lista Stowarzyszeń pełniących przewodnictwo w Sieci:

Data rozpoczęcia Data końca Grupa pełniąca przewodnictwo
wrz-16 31-12-2016 RLGD Opolszczyzna
01-01-2017 30-06-2017 Dolina Karpia
01-07-2017 31-12-2017 W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza  
01-01-2018 30-06-2018 LGD Owocowy Szlak
01-07-2018 31-12-2018 Partnerstwo dla Doliny Baryczy
01-01-2019 30-06-2019 Jurajska Ryba
01-07-2019 31-12-2019 Świętokrzyska RLGD
01-01-2020 30-06-2020 Bielska Kraina
01-07-2020 31-12-2020 RLGD Z Ikrą
01-01-2021 30-06-2021 RLGD Puszcza Sandomierska
01-07-2021 31-12-2021 RLGD Roztocze
01-01-2022 30-06-2022 RLGD Opolszczyzna
01-07-2022 31-12-2022 Dolina Karpia