Sieć Południa Rybackich Lokalnych Grup Działania wystosowała następujące pisma:

Odbiorca pisma  Data wysłania     pisma  Opis treści  Treść pisma
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 19-09-2016  Pismo informujące o podpisaniu Porozumienia Sieci Południowej PDF ikona

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

19-09-2016 Pytania dot. Rozporządzenia regulującego Priorytet IV oraz funkcjonowania RLGD w okresie 2014-2020 PDF ikona

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

30-11-2016 Pismo w sprawie przesunięcia kamiernia milowego w związku z opóźnieniem programu PDF ikona