Siec poludniowa 12W dniu 06 września 2016 w Biestrzynniku, w siedziebie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Opolszczyzna"na terenie Ośrodka Zarybieniowego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu "Poliwoda", odbyło się spotkanie przedstawicieli Rybackich Lokalnych Grup Działania z terenu Południowej Polski. Celem spotkania było podpisanie nowego porozumienia Sieci Południowej, omówienie współpracy grup, dyskusja nad procesem wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020. 

 

W spotkaniu uczestniczyła także Pani Renata Kaszewska-Mika - Główny Specjalista w Wydziale Lokalnych Strategii Rybackich w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Pan Tomasz Karaczyn – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. 

Podczas spotkania podpisano Porozumienie Sieci Południowej, zapoznano się ze specyfiką i celami poszczególnych grup, omówiono zaplanowane projekty współpracy, dyskutowano nad problemami i potencjałem funkcjowania stowarzyszeń, jak też ustalono kolejność grup w pełnieniu przewodnictwa w Sieci.

Uczestnicy wysłuchali także prezentacji przedstawicielki Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - Pani Renaty Kaszewskiej-Miki, dotyczącej Rozporządzenia w sprawie szczczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w PO "Rybactwo i Morze". 

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA:  

pdf

 

 

Siec poludniowa 2

Siec poludniowa 1Siec poludniowa 4 Siec poludniowa 6

Siec poludniowa 3Siec poludniowa 7Siec poludniowa 8Siec poludniowa 9Siec poludniowa 10Siec poludniowa 11Siec poludniowa 12