Zarząd:
Prezes - Jakub Roszuk
Wiceprezes – Katarzyna Szewczyk
Członek - Marek Adamus

Komisja Rewizyjna:
Wiesław Plewa - Przewodniczący
Krzysztof Pawliszyn
Rafał Kotlarz 

Rada:
1.  Bartłomiej Kostrzewa - Przewodniczący 
2.  Magdalena Wojciechowska - Sekretarz
3.  Michał Kosterkiewicz
4.  Marcin Bartoń 
5.  Irena Michno
6.  Krzysztof Suchecki
7.  Jarosław Stojko
8.  Zbigniew Borek
9.  Joanna Ptaszek
10. Magdalena Kotlarz
11. Aleksander Juszczyk
12. Agata Kruszelnicka
13. Dariusz Struski
14. Aleksandra Żalik
15. Marek Korniak