Zarząd:
Prezes - Jakub Roszuk
Wiceprezes – Katarzyna Szewczyk
Członek - Marek Adamus

Komisja Rewizyjna:
Wiesław Plewa
Krzysztof Pawliszyn
Andrzej Szymala

Rada:
1.  Bartłomiej Kostrzewa - Przewodniczący 
2.  Magdalena Wojciechowska - Sekretarz
3.  Michał Kosterkiewicz
4.  Marcin Bartoń 
5.  Marieta Kupka
6.  Krzysztof Suchecki
7.  Jarosław Stojko
8.  Zbigniew Borek
9.  Joanna Ptaszek
10. Magdalena Kotlarz
11. Aleksander Juszczyk
12. Agata Kruszelnicka
13. Dariusz Struski
14. Barbara Saga
15. Marek Korniak