W dniu 21 grudnia 2018r.  podpisaliśmy z Samorządem Województwa Opolskiego Umowę o dofinansowanie nr 00004-6523.4-SW0810004/18 na Koszty bieżące i aktywizację w roku 2019. Zarząd Województwa Opolskiego na warunkach określonych w umowie przyznał RLGD pomoc finansową w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w wysokości do 95% kosztów kwalifikowalnych ujętych w załączonym zestawieniu rzeczowo-finansowym, tj. w wysokości 292 477,00 zł. 

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym Planu Komunikacji w 2019 roku. 

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

 

W ramach otrzymanej pomocy realizujemy m.in.:

- Koszty funkcjonowania biura RLGD Opolszczyzna 

- Koszty zatrudnienia pracowników,

- Jesienną Konferencję Rybacką,

- Obchody X lecia funkcjonowania RLGD Opolszczyzna,

- Folder promocyjny podsumowujący X - lecie RLGD Opolszczyzna,

 

Zestawienie rzeczowo-finansowe projektu