RLGDInformujemy, że Zarząd RLGD "Opolszczyzna" na posiedzieniu w dniu 20 grudnia 2016 podjął Uchwałę nr 1/Z12/16 w sprawie przystąpienia do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Planowane do wprowadzenia zmiany będą dotyczyły głównie dostosowania zapisów do Rozporządzenia oraz ujednolicenia nazewnictwa i spójności treści. 

Jeśli macie Państwo swoje propozycje zmian - prosimy o kontakt z Biurem RLGD. Aktualna treść LSR znajduje się TUTAJ