RLGD

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna"!

W imieniu Zarządu serdecznie zapraszamy na sprawozdawcze posiedzenie Walnego Zebrania Członków  w dniu 08 września 2020, na godzinę 9:00 (I termin), 9:15 (II termin) w siedzibie Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu, ul. Strzelecka 80, Opole 

Podczas spotkania zaplanowane jest m.in. zatwierdzenie sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2019, zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok 2019.

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD