Drukuj

podpisanie 4Bardzo miło nam poinformować, że 14 stycznia 2020 r. podpisaliśmy aneks do umowy ramowej z Samorządem Województwa Opolskiego, w ramach którego otrzymaliśmy dodatkowe środki - 1,53 mln złotych. Środki przeznaczone są na nabory dla beneficjentów oraz projekty współpracy. Aneks wręczył Marszałek Województwa Andrzej Buła, który podkreślił znaczenie gospodarki rybackiej na Opolszczyźnie oraz podziękował za sprawne działanie naszego Stowarzyszenia.

W dniu 28 stycznia 2020 roku odbędzie się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dot. ulokowania dodatakowych środków w różne przedsięwzięcia dla sektora rybackiego, gospodarczego, społecznego i publicznego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Nadleśnictwa Opole, w godzinach:

- 9:00 spotkanie dla sektora publicznego i społecznego, 

- 10:30 spotkanie dla sektora rybackiego i gospodarczego. 

podpisanie 2podpisanie 3podpisanie 4podpisanie 5podpisanie 6podpisanie 1popisanie 7