Logo PO Rybactwo       UE


 

W dniu 29 kwietnia 2016 roku podpisaliśmy z Samorządem Województwa Opolskiego Umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, nr 00010-6933-UM0830006/15. 

W ramach podpisanej umowy przyznano nam wsparcie na następujące zadania na lata 2016-2023:

- realizacje opearcji w ramach LSR (dotacje dla beneficjentów) - kwota 10.200.000,- zł 

- projekty współpracy - kwota 600.000,- zł 

- koszty bieżące i aktywizacja: 1.200.000,- zł. 

Poziom dofinansowania z UE: 85%. 

Wykorzystane środki lub środki w trakcie wykorzystywania:

1. Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2016. 

2. Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2017. 

3. Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2018. 

4. Nabory na realizacje operacji w ramach LSR (Nabór nr 1 do 8) przeprowadzone w terminie 29.05-13.06.2017.

5. Nabory na realizacje operacji w ramach LSR (Nabór 1/2018 do 9/2018) przeprowadzone w terminie 01.02-16.02.2018.