Logo PO Rybactwo       UE


 

W dniu 29 kwietnia 2016 roku podpisaliśmy z Samorządem Województwa Opolskiego Umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, nr 00010-6933-UM0830006/15. 

9 marca 2020 roku podpisaliśmy aneks do w/w umowy zwiększający kwotę wsparcia. 

W ramach podpisanej umowy oraz aneksu przyznano nam wsparcie na następujące zadania na lata 2016-2023:

- realizacje opearcji w ramach LSR (dotacje dla beneficjentów) - kwota 11.060.000,- zł 

- projekty współpracy - kwota 670.000,- zł 

- koszty bieżące i aktywizacja: 1.800.000,- zł. 

Poziom dofinansowania z UE: 85%. 

Wykorzystane środki lub środki w trakcie wykorzystywania:

KOSZTY BIEŻĄCE I AKTYWIZACJA

Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2016. 

Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2017. 

Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2018. 

Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2019.

Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2020.

Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2021.

Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2022.

 

WSPÓŁPRACA

Edukacja dla rybaków 

"Czas na rybę" 

Edukacja regionalna

Dobre praktyki w rybactwie (...)

"Karp nie tylko od święta" 

 

REALIZACJA OPERACJI W RAMACH LSR - NABORY 

Nabory na realizacje operacji w ramach LSR (Nabór nr 1 do 8) przeprowadzone w terminie 29.05-13.06.2017.

Nabory na realizacje operacji w ramach LSR (Nabór 1/2018 do 9/2018) przeprowadzone w terminie 01.02-16.02.2018.

Nabory na realizacje operacji w ramach LSR (Nabór 10/2018 do 18/2018) przeprowadzone w terminie 07.05-18.05.2018.

Nabory na realizacje operacji w ramach LSR (Nabór 19/2018 do 22/2018) przeprowadzone w terminie 19.10-02.11.2018.

Nabory na realizacje operacji w ramach LSR (Nabór 1/2019 do 10/2019) przeprowadzone w terminie 25.03-5.04.2019

Nabory na realizacje operacji w ramach LSR (Nabór 11/2019 do 20/2019) przeprowadzone w terminie 24.06-05.07.2019