Gmina Niemodlin położona jest na skraju Borów Niemodlińskich stanowiących obszar chronionego krajobrazu, reliktu wczesnośredniowiecznej puszczy. Teren Borów Niemodlińskich przecina rzeka Ścinawa Niemodlińska, która zasila szereg stawów rybnych. 

Rejon ten pod względem bogactwa stojących wód powierzchniowych, należy do najzasobniejszych na Opolszczyźnie. [1] Tradycje hodowli ryb w okolicach Niemodlina sięgają XVI wieku. [2] W chwili obecnej niemodlińskie stawy to kilkadziesiąt zbiorników należących do Gospodarstwa Rybackiego Lasów Państwowych w Niemodlinie, które gospodaruje na powierzchni sięgającej tysiąca hektarów. [3] Właścicielami stawów są też osoby prywatne, które równie dobrze radzą sobie z hodowlą ryb. Podstawą hodowli jest tu karp, ale istotną rolę odgrywa także hodowla amura, tołpygi białej i pstrej, suma, szczupaka oraz lina i karasia. [4]

Niemodlińska kraina, to „świat stawów, trzcin, ptaków i dziesiątków gatunków chronionej roślinności – miejsce unikatowe”. [5]

Grzegorz Krzyśków