Gmina Pokój leży 165 m n.p.m, w środkowej części województwa opolskiego na północ od jego stolicy, w kompleksie leśnym borów stobrawskich, na Nizinie Śląskiej. Kompleks ten to serce najcenniejszych obszarów przyrodniczych Opolszczyzny, zajmuje obszar 133 km2. 

Gmina Pokój została utworzona w 1973 r. z dawnych gromad Pokój i Dąbrówka Dolna oraz z sołectwa Ładza należącego do gromady Kup.
Centrum kulturalno - gospodarczym jest Pokój, w nim także swoją siedzibę mają władze samorządowe Gminy.

Gmina posiada duże obszary leśne, wśród których położony jest Pokój. Sprawia to, że panuje tu specyficzny mikroklimat. Ten walor okolicy odkryty został w 1850 roku. Wtedy też nastąpił rozwój Pokoju jako ośrodka wypoczynkowo – kuracyjnego.

GOSPODARSTWO RYBACKIE 
KRZYWA GÓRA 
Mirosław Kotlarz
 - zdjęcia w galerii