Gmina Świerczów położona jest w środkowo-północnej części województwa opolskiego. Zajmuje obszar o powierzchni 110,3 km2 w kompleksie lasów stobrawsko-turawskich. W skład gminy wchodzi 11 wsi sołeckich, które zamieszkuje 3.700 osób. Geograficznie obszar gminy leży na pograniczu Równiny Oleśnickiej i Równiny Opolskiej w makroregionie Niziny Śląskiej. W zachodniej części gminy zaznaczają się odcinki dolin Potoku Minkowskiego i Stobrawy.

Teren charakteryzuje się urozmaiconą i żywą rzeźbą terenu. Znaczne urozmaicenie terenu stanowią wydmy, występujące pojedyńczo lub w zespołach osiągające wysokości względne 10 m. Największy zespół wydm biegnie wzdłuż północno-zachodniego skraju doliny Stobrawy.