Drukuj

47319655 267182833967561 8863969590137323520 n

Coroczną tradycją stała się już organizowana przez Rybacką Lokalną Grupę Działania „Opolszczyzna”  jesienna konferencja rybacka poświęcona szeroko pojętej tematyce rybackiej. Tegoroczna edycja konferencji odbyła się 16 listopada 2018r. w Ośrodku Kultury w Niemodlinie. Dzięki współpracy z Oddziałem Terenowym Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa w Opolu została ona rozszerzona o część poświęconą promocji i sprzedaży lokalnych, certyfikowanych produktów.

Wśród uczestników konferencji  znalazł się m.in. długoletni Członek Zarządu Województwa Opolskiego Pan Antoni Konopka, władze Gminy Niemodlin, przedstawiciele Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych, gospodarstw rybackich i lokalnych producentów.

Podczas części konferencji poświęconej  stricte tematyce rybackiej, Pan Maciej Brudziński oraz Pan Szymon Marciniak  - przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej -  omówili krótko ważną dla tego sektora legislację, tj. aktualną ustawę Prawo wodne oraz kolejną perspektywę finansowania po 2020r. Następnie Pani Jolanta Bińczycka z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu przedstawiła stan wdrażania PO Rybactwo i Morze  (Priorytet 2) na Opolszczyźnie.

 Niezwykle ciekawe okazały się prezentacje dr  inż. Andrzeja Lirskiego z Instytutu Rybactwa  Śródlądowego w Olsztynie oraz Pana Tomasza Kulikowskiego – redaktora naczelnego Magazynu Przemysłu Rybnego, którzy omówili aktualny stan krajowej akwakultury oraz wpływ preferencji klientów na rozwój rynku rybnego.

Na zakończenie tej części konferencji, swoje wystąpienie miał  dr Mirosław Kuczyński, który przybliżył ideę funkcjonowania, stworzonej w ramach projektu współpracy z lokalnymi grupami rybackimi z terenu południowej Polski (w tym z RLGD „Opolszczyzna” jako liderem tego zadania) strony internetowej www.dlarybakow.info.

Druga część konferencji  pod nazwą Strefa inspiracji „Polska smakuje”, poświęcona została tematyce produktów lokalnych -  ich produkcji, promocji i sprzedaży. Swoje wystąpienie miała tutaj m.in. Pani Izabella Byszewska – Prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz dr Aleksandra Dudek i dr inż. Dominika Malchar – Michalska z Uniwersytetu Opolskiego.

Konferencja zakończyła się ogólną debatą nt. współpracy między producentami a odbiorcami produktów lokalnych.

Materiały z konferencji znajdują się poniżej:

- Ustawa Prawo wodne

- Priorytet 4 w perspektywie finansowej 2020+

- Stan wdrażania PO Rybactwo i Morze na Opolszczyźnie

 - Aktualny stan krajowej akwakultury 

- Wpływ preferencji klientów na rozwój rynku rybnego

1

2

3

4

5

6

7

8

9