Slajd ogolnyKolejna edycja jesiennej konferencji za nami. W dniu 17 listopada 2017 r., w Ośrodku Kultury w Niemodlinie gościliśmy przedstawicieli urzędów, zaprzyjaźnionych lokalnych grup rybackich oraz przede wszystkim rybaków. Konferencja pn. "Akwakultura 2017 - stan obecny i perspektywy" była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

 

Po oficjalnym otwarciu konferencji przez Jakuba Roszuka - Prezesa RLGD "Opolszczyzna" oraz Panią Dorotę Koncewicz - Burmistrza Niemodlina, przystąpiono do omówienia zaplanowanych tematów.

Pierwsze wystąpienie miał przedstawiciel Departamentu Rybołówstwa z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żelugi Śródlądowej, Pan Adam Sudyk. Podczas prezentacji przedstawił stan wdrażania PO Rybactwo i Morze oraz zasady nowego Prawa Wodnego (szerzej omówionego w kolejnych punktach konferencji). Uczestników najbardziej interesował temat rekompensat wodnośrodowiskowych.

Informacje o aktualnym stanie wdrażania Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na terenie województwa opolskiego, zostały uzupełnione przez przedstawicielki Opolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pani Jadwiga Misiura - Zastępca Dyrektora oraz Pani Jolanta Bińczycka - Naczelnik BWI, dokonały podsumowania naborów przeprowadzonych dotychczas na Opolszczyźnie.

W kolejnym wystąpieniu Pan Radosław Jarosz - Dyrektor Opolskiego Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) oraz Panie Małgorzata Bialik i Lidia Sienkiewicz - kierowniczki wydziałów w Opolskim Oddziale Terenowym KOWR, dokonali przedstawienia nowej instytucji - KOWR, która powstała po połączeniu Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Nieruchomości Rolnych.

Następnie Pan Krzysztof Ciecióra- Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu, przedstawił założenia i plany budowania Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020 z perspektywą do 2030.

Po wystąpieniu przedstawicieli opolskich urzędów, rozpoczął się blok skierowany głównie do rybaków.
Pani Izabela Handwerker - lekarz weterynarii, wygłosiła ciekawy referat na temat profilaktyki na stawach karpiowych. Po przerwie kawowej dr Mirosław Kuczyński przedstawił analizę ustawy Prawo Wodne. Na koniec dr inż. Andrzej Lirski dokonał podsumowania rynku krajowej akwakultury.

Konferencję zakończyła Pani Aleksandra Czerkawska - dyrektor biura RLGD "Opolszczyzna", która przedstawiła uczestnikom stan wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz plany naborów i działań RLGD.

Po wszystkich wystąpieniach, goście mogli skosztować niemodlińskiego karpia w kilku odsłonach oraz podyskutować z prelegentami.

Prezentacje poszczególnych prelegentów:

1. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

2. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

3. Urząd Wojewódzki - Strategia rozwoju województwa 

4. Izabela Handwerker - Profilaktyka na stawach hodowlanych 

5. Mirosław Kuczyński - Prawo Wodne

6. Andrzej Lirski - Krajowa akwakultura

7. Aleksandra Czerkawska - wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju RLGD

trzy loga UE RLGD

Konferencja Jesienna003Konferencja Jesienna005Konferencja Jesienna007Konferencja Jesienna008Konferencja Jesienna009Konferencja Jesienna001Konferencja Jesienna014Konferencja Jesienna011Konferencja Jesienna012Konferencja Jesienna013