RLGDRybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna" poszukuje firmy do realizacji zadania polegającego na wyprodukowaniu filmów promocyjnych tworzących spójny audiowizualny system promocji obiektów na terenie objętym LSR RLGD „Opolszczyzna”. Zadanie będzie realizowane w ramach operacji własnej RLGD "Opolszczyzna".

 W załączeniu:

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO - FORMULARZ ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁACZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH

Na odpowiedzi czekamy do 14 listopada 2018 r., do godz. 14:00


Protokół z wyboru wykonawcy

 

trzy loga UE RLGD