Władze i organy RLGD

Zarząd:
Prezes - Jakub Roszuk
Wiceprezes – Katarzyna Szewczyk
Członek - Marek Adamus

Komisja Rewizyjna:
Wiesław Plewa
Krzysztof Pawliszyn
Andrzej Szymala

Rada:
1.  Bartłomiej Kostrzewa - Przewodniczący 
2.  Magdalena Wojciechowska - Sekretarz
3.  Michał Kosterkiewicz
4.  Maria Kania
5.  Marieta Kupka
6.  Marian Magdziarz
7.  Jarosław Stojko
8.  Zbigniew Borek
9.  Joanna Ptaszek
10. Magdalena Kotlarz
11. Aleksander Juszczyk
12. Agata Kruszelnicka
13. Bożena Sochor
14. Barbara Saga
15. Marek Korniak