LOGO 10 LATW 2019 roku mija 10 lat od założenia naszego Stowarzyszenia. Był to okres ciężkiej, intensywnej, ale przede wszystkim sympatycznej i efektywnej współpracy z niezliczoną ilością osób, instytucji, przedsiębiorstw, organizacji. Wszystkim naszym Członkom, partnerom i współpracownikom przy tej okazji bardzo dziękujemy za  zaangażowanie. 

W dniu 14 czerwca 2019 r., w Krasiejowie na terenie Jura Parku, odbyła się uroczysta gala podsumowująca 10 lat RLGD "Opolszczyzna". Podczas Konferencji nastąpiła premiera filmu podsumowującego naszą działalność oraz pracę opolskich gospodarstw rybackich. Nie zabrakło dużo miłych słów i podziękowań, zwłaszcza dla naszego Prezesa Jakuba Roszuka - założyciela grupy. Wielokrotnie podkreślano wkład Stowarzyszenia w rozwój opolskiego rybactwa, ale także w integrację lokalnej społeczności oraz promocję zdrowego i aktywnego trybu życia. Na konferencji mieliśmy przyjemność gościć wiele wyjątkowych osób, w tym Posła na Sejm RP Tomasza Kostusia oraz Wicemarszałka Województwa Stanisława Rakoczego. 

 Atrakcją konferencji był występ opolskiego zespołu Shantażyści oraz konkurs z wiedzy o RLGD "Opolszczyzna". Po części oficjalnej nasz Szef Kuchni Kamil Klekowski podczas pokazu kulinarnego przedstawił opolskiego karpia w kolejnych odsłonach. Do pomocy przy gotowaniu zaangażowali się nasi goście. Było bardzo sympatycznie, a przede wszystkim smacznie. 

Konferencja oraz film została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w ramach PO Rybactwo i Morze. 

Nasz Jubileusz został objęty Patronatem Honorowym przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka oraz Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Bułę. 

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim za uczestnictwo oraz wsparcie. 

Zachęcamy do obejrzenia filmu pn. Ale się porybiło... 10 lat Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Opolszczyzna".

Film ten został wyprodukowany w ramach realizowanej przez RLGD "Opolszczyzna" operacji własnej pt. "Wyprodukowanie filmów promocyjnych tworzących spójny audiowizualny system promocji obiektów turystycznych na terenie objętym LSR".

Operacja otrzymała wsparcie ze środków Prirytetu IV PO Rybactwo i Morze  w wysokości 50 000,00zł, co stanowi 84% kosztów kwalifkowalnych.

W ramach projektu planuje się się jeszcze produkcję 11 krótkich filmów promocyjnych nt. każdej z gmin wchodzących w skład terenu objętego działalnością RLGD Opolszczyzna.

                trzy loga UE RLGD

 

X lecie RLGD38X lecie RLGD1X lecie RLGD3X lecie RLGD4X lecie RLGD6X lecie RLGD23X lecie RLGD15X lecie RLGD33X lecie RLGD61X lecie RLGD43X lecie RLGD12X lecie RLGD51

Na więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii oraz na FB.