slajd ogolnyKolejna edycja Jesiennej Konferencji Rybackiej za nami. W dniu 18 listopada 2016 w Restauracji Dworek w Graczach nasi goście wysłuchali kilku prezentacji z zakresu Nowej perspektywy dla sektora rybackiego. 

Konferencję otworzył Prezes RLGD "Opolszczyzna" Jakub Roszuk witając licznych gości - przedstawicieli sektora rybackiego, publicznego oraz gospodarczego. Swoją obecnością zaszczycicili nas m.in. Dyrektor Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - Pan Janusz Wrona,  Członek Zarządu Województwa Opolskiego - Pan Antoni Konopka, Dyrekcja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Pan Dariusz Byczkowski oraz Pan  Marek Kawa, Komendant Państwowej Straży Rybackiej w Opolu - Pani Maria Niedziółka, Burmistrz Gminy Niemodlin - Pani Dorota Koncewicz oraz Zastępca Pan Aleksander Juszczyk, Wójt Gminy Popielów - Pan Dionizy Duszyński, Zastępca Burmistrza Gminy Lewin Brzeski - Pan Dariusz Struski,  Zastępca Wójta Gminy Lasowice Wielkie - Pan Krzysztof Lech, Dyrektor Opolskiego Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie - Pan Jarosław Nosal, przedstawiciele Wojewódzkiego oraz Powiatowych Lekarzy Weterynarii, przedstawiciele Lokalnych Grup Działania, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz Śląskiego, przedstawiciel firmy Aller Aqua Rober Idzikowski, Prezes Firmy Grant sp. z o.o. - Piotr Namysło, członkowie naszego Stowarzyszenia oraz najaważniejsi - rybacy z terenu województwa opolskiego i śląskiego. 

Pierwsze wystąpienie miał Pan Janusz Wrona - Dyrektor Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, który przedstawił stan wdrażania Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 oraz odpowiadał na liczne pytania rybaków w tym zakresie. 

Przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Pan Dyrektor Marek Kawa oraz Pani Naczelnik Jolanta Bińczycka uzupełnili wypowiedź Pana Dyrektora Janusza Wrony, przedstawiając dodatkowo organizacyjne szczegóły współpracy z Opolskim Oddziałem ARiMR. 

Następnie swoje wystąpienie miała Pani Izabela Handwerker - lekarz weterynarii, która przedstawiła ciekawe i konkretne podsumowanie wszystkich obowiązków rybaków w świetle przepisów weterynaryjnych. 

Kolejne wystąpienie Pana Ziemowita Pirtania ze Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych dotyczyło innowacyjnego tematu dla opolskich rybaków, a mianowicie Recyrkulatów w hodowli ryb.

Po krótkiej przerwie kawowej, Pan  dr Andrzej Lirski omówił - jak co roku - Rynek Karpia w Polsce oraz Nowe perspektywy produkcji ryb. 

Ostatnie wystąpienie Dyrektor Biura RLGD "Opolszczyzna" Aleksandry Czerkawskiej miało charakter informacyjny na temat możliwości otrzymania dotacji z Priorytetu IV PO Rybactwo i Morze za pośrednictwem RLGD "Opolszczyzna". 

Spotkanie zostało zakończone dyskusją oraz tradycyjnie poczęstunkiem uczestników pysznych potraw z karpia oPolskiego. 

Poniżej zamieszczamy materiały z konferencji:

PREZENTACJA Pana Janusza Wrony - PO RYBACTWO I MORZE 2014-2020

PREZENTACJA Pani Izabeli Handwerker - Uwarunkowania weterynaryjne hodowli ryb

PREZENTACJA Pana Ziemowita Pirtania - Recyrkulaty w hodowli ryb

PREZENTACJA Pana Andrzeja Lirskiego - Nowe perspektywy produkcji ryb. Rynek karpia.

PREZENTACJA Pani Aleksandry Czerkawskiej - Okres finansowania 2014-2020 w RLGD "Opolszczyzna"

Konferencja Gracze001

Konferencja Gracze011

Konferencja Gracze007

Konferencja Gracze014

Konferencja Gracze005