Gmina położona jest w środkowej części województwa opolskiego 15 km od Opola. Jej południowo-zachodni kraniec (z Zawadą) leży w dolinie Odry, jednak w swej większej części rozciąga się na równinie opolskiej. Przepływa przez nią Mała Panew - prawy dopływ Odry - rzeźbiąc dolinę, która nadaje obszarowi dość charakterystyczny układ.

Największym walorem Gminy jest jej położenie w kompleksie zasobów leśnych i zbiorników wodnych. Atrakcją turystyczną jest przede wszystkim Duże Jezioro Turawskie, które wybudowano w dolnym biegu rzeki Małej Panwi. Jest to zbiornik retencyjny o powierzchni 22 km2 i pojemności ponad 100 mln m3. Do jego budowy i umocnienia brzegów używano miejscowych surowców w skutek czego powstały Jezioro Srebrne, Jezioro Średnie i Jezioro Małe. Jezioro Turawskie należy do najładniejszych sztucznych zbiorników wodnych w kraju. Duża powierzchnia zapewnia doskonałe warunki do uprawiania żeglarstwa i innych sportów wodnych, osłonięte lasami od wiatru piaszczyste plaże i słoneczne zatoki zapewniają warunki przyjemnego wypoczynku i stanowią doskonałe tereny rekreacyjne dla mieszkańców Opolszczyzny oraz sąsiednich województw.