RLGD

W związku z umieszczeniem w dniu 11 stycznia 2023 roku na stronie internetowej  RLGD "Opolszczyzna"  informacji o planowanej do realizacji operacji własnej w ramach zakresu tematycznego operacji: Promocja kulinarnego potencjału opolskich ryb poprzez organizację warsztatów gastronomicznych, informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 11.02.2023 roku, żaden podmiot nie zgłosił zamiaru jej realizacji. W związku z powyższym informujemy, iż wniosek na realizację operacji własnej RLGD "Opolszczyzna", zgodny z zakresem tematycznym operacji wskazanym w informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, przekazany zostanie do oceny Rady  RLGD "Opolszczyzna".