DOKUMENTACJA RLGD "OPOLSZCZYZNA" 

 

Lokalna Strategia Rozwoju RLGD "Opolszczyzna" - 2014-2020

obowiązuje od
09.03.2022
PDF ikona
Regulamin Rady wraz z załącznikami
(załączniki: Oświadczenie o zachowaniu poufności, Wniosek o wyłączenie z oceny Operacji, Deklaracja bezstronności, Opis grup interesów) 
obowiązuje od 12.03.2021
PDF ikona
Regulamin Wyboru i Oceny Operacji w ramach LSR wraz z załącznikami
(załączniki: Karta Oceny Zgodności Operacji z LSR, Lokalne Kryteria Wyboru, Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów, Procedura zmian kryteriów, Ankieta Monitorująca)
obowiązuje od 12.03.2021
PDF ikona
Umowa ramowa z Województwem Opolskim
 
obowiązuje od
29.04.2016
PDF ikona
Harmonogram naborów
aktualny od 15.12.2021
PDF ikona
ANKIETA MONITORUJĄCA 
obowiązuje od 10.05.2017
Znalezione obrazy dla zapytania ikona word