WZORY DOKUMENTÓW (wnioski,umowy,sprawozdania)

 

Aktualne dokumenty, ważne od 22 czerwca 2018 r.

1. Formularz wniosku o dofinansowanie

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

3. Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie:

3a) oświadczenie małżonek beneficjenta i współwłaściciela

3b) oświadczenie pełnomocnik

3c) oświadczenie reprezentant

3d) oświadczenie współwłaściciela-nieruchomości

4. Biznes Plan uproszczony

5. Wzór umowy o dofinansowanie

6. Załącznik  nr. 1 do umowy o dofinansowanie- zestawienie rzeczowo-finansowe operacji

7. Załącznik nr. 2 do umowy o dofinansowanie- harmonogram wypłaty zaliczki

8. Załącznik nr. 3 do umowy o dofinansowanie- wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki

9. Załącznik nr. 4 do umowy o dofinansowanie- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych

10. Formularz wniosku o płatność

11. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność

12. Klauzule RODO do wniosku o płatność:

12a) oświadczenie do listy obecności

12b) oświadczenie pełnomocnik – 1

12c) oświadczenie reprezentant – 1

13. Załącznik nr. 1 do instrukcji wypełniania wniosku o płatność

 


 

Archiwalne dokumenty, ważne do 21 czerwca 2018 r.

Archiwalne dokumenty, ważne do 13 kwietnia 2018 r.

Archiwalne dokumenty, ważne do 5 września 2017 r.

Archiwalne dokumenty, ważne do 13 lipca 2017 r.

 

Wszystkie dokumenty znajdują się na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.