trzy loga UE RLGD

Rejestr złożonych wniosków w ramach naboru nr 20/2019

Zakres tematyczny operacji, których dotyczy nabór :

Przedsięwzięcie 2.4.3 – Zagospodarowanie przestrzeni i budowa obiektów pełniących funkcje ekspozycyjne, edukacyjne, handlowe oraz ich wyposażenie

Data ogłoszenia naboru: 10 czerwca 2019 r.

Data trwania naboru : od 24 czerwca 2019 r.  do 5 lipca 2019 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru:  100 000,00 zł

LP.

Imię i nazwisko/

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Wnioskowana kwota dofinansowania

Numer wniosku o dofinansowanie

Data i godzina wpływu wniosku o dofinansowanie

1.

-

-

-

-

-

2.

-

-

-

-

-

RAZEM:

-

 

W ramach naboru nr 20/2019 nie złożone żadnego wniosku o dofinansowanie