W dniu 7 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady RLGD "Opolszczyzna", na którym zostały ocenione m.in. wnioski złożone w ramach naboru 10/2019.  

Dokumenty do pobrania:  

 1. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA 

 2. LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR W RAMACH NABORU 8/2019 LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR W RAMACH NABORU 10/2019 

 3. LISTA OPERACJI WYBRANYCH W RAMACH NABORU 8/2019LISTA OPERACJI WYBRANYCH W RAMACH NABORU 10/2019

trzy loga UE RLGD

LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA
Lp. Nr wniosku Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy Tytuł operacji Liczba przyznanych punktów Przyznana kwota wsparcia Czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków (TAK/NIE)
1 10/2019-2.4.3-1 Fundacja na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313  Zagospodarowanie przestrzeni parku Zamku Niemodlin i wyposażenie w infrastrukturę promującą dzedzictwo kulturowe na obszarach rybackich 69.00 200 000,00 zł TAK