trzy loga UE RLGD

 

Rejestr złożonych wniosków w ramach naboru nr 22/2018

Zakres tematyczny operacji, których dotyczy nabór :

Przedsięwzięcie 2.4.3 – Zagospodarowanie przestrzeni i budowa obiektów pełniących funkcje ekspozycyjne, edukacyjne i handlowe oraz ich wyposażenie

Data ogłoszenia naboru: 3 października 2018 r.

Data trwania naboru : od 19 października 2018 r. do 2 listopada2018 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru:  300.000,00 zł

LP.

Imię i nazwisko/

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Wnioskowana kwota dofinansowania

Numer wniosku o dofinansowanie

Data i godzina wpływu wniosku o dofinansowanie

1.

Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie

"Z wodą za pan brat" 150.000,00zł 22/2018/2.4.3-1 02-11-2018
godz. 12:40

RAZEM:

150.000,00zł