trzy loga UE RLGD

 

Rejestr złożonych wniosków w ramach naboru nr 8/2018

Zakres tematyczny operacji, których dotyczy nabór :

Przedsięwzięcie 2.4.3 – Zagospodarowanie przestrzeni i budowa obiektów pełniących funkcje ekspozycyjne, edukacyjne i handlowe oraz ich wyposażenie

Data ogłoszenia naboru: 12 stycznia 2018 r.

Data trwania naboru : od 01 lutego 2018 r.  do 16 lutego 2018 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru:  300 000,00 zł

LP.

Imię i nazwisko/

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Wnioskowana kwota dofinansowania

Numer wniosku o dofinansowanie

Data i godzina wpływu wniosku o dofinansowanie

1.

Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie

"Z wodą za pan brat" 150.000,00 zł 9/2018-2.4.3-1

16-02-2018,
godz.10:00

2.

Stowarzyszenie DELTA

Przebudowa wiaty grillowej na smażalnię ryb w Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie 135.627,69 zł 9/2018-2.4.3-2

16-02-2018,
godz.11:10

RAZEM:

285.627,69