W dniu 31 maja 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady RLGD "Opolszczyzna", na którym zostały ocenione m.in. wnioski złożone w ramach naboru 6/2021.  

Dokumenty do pobrania:  

1. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA 

2. LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR W RAMACH NABORU 6/2021

 3. LISTA OPERACJI WYBRANYCH W RAMACH NABORU 6/2021

 

trzy loga UE RLGD

LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA
Lp. Nr wniosku Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy Tytuł operacji Liczba przyznanych punktów Przyznana kwota wsparcia Czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków (TAK/NIE)
1 6/2021-2.4.3-1  Gmina Murów  Zagospodarowanie przestrzeni placu w Nowych Budkowicach poprzez budowę ciągu pieszo - jezdnego i wyposażenie w infrastrukturę promującą dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze   44,00 123 157.00 zł  TAK