trzy loga UE RLGD

 

Rejestr złożonych wniosków w ramach naboru nr 8/2018

Zakres tematyczny operacji, których dotyczy nabór :

Przedsięwzięcie 2.4.2 – Działania społeczne promujące specyfikę obszaru RLGD

Data ogłoszenia naboru: 12 stycznia 2018 r.

Data trwania naboru : od 01 lutego 2018 r.  do 16 lutego 2018 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru:  100 000,00 zł

LP.

Imię i nazwisko/

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Wnioskowana kwota dofinansowania

Numer wniosku o dofinansowanie

Data i godzina wpływu wniosku o dofinansowanie

1.

Ośrodek Kultury w Niemodlinie 

Święto Karpia 2018/Carp Festival

59.756,00 zł

8/2018-2.4.2 - 1

 

15-02-2018,
godz.13:30

2.

Dom Kultury w Ozimku 

"Sztuka wody" 32.802,00 zł 8/2018-2.4.2 - 2

16-02-2018,

godz.10:25

RAZEM:

92.558,00 zł