trzy loga UE RLGD

 

Rejestr złożonych wniosków w ramach naboru nr 8/2017

Zakres tematyczny operacji, których dotyczy nabór :

Przedsięwzięcie 2.4.2 – Działania społeczne promujące specyfikę obszaru RLGD

Data ogłoszenia naboru: 15 maja 2017r.

Data trwania naboru : od 29 maja 2017r.  do 13 czerwca 2017r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru:  60 000,00 zł

LP.

Imię i nazwisko/

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Wnioskowana kwota dofinansowania

Numer wniosku o dofinansowanie

Data i godzina wpływu wniosku o dofinansowanie

1.

-

-

-

-

-

2.

-

-

-

-

-

RAZEM:

-

 

W ramach naboru nr 8/2017 nie złożone żadnego wniosku o dofinansowanie