trzy loga UE RLGD

Rejestr złożonych wniosków w ramach naboru nr 7/2018

Zakres tematyczny operacji, których dotyczy nabór :

Przedsięwzięcie 2.4.1 – Tworzenie spójnego systemu promocji obiektów turystycznych związanych z tradycją i kulturą rybacką

Data ogłoszenia naboru: 12 stycznia 2018 r.

Data trwania naboru : od 01 lutego 2018 r.  do 16 lutego 2018 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru:  100 000,00 zł

LP.

Imię i nazwisko/

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Wnioskowana kwota dofinansowania

Numer wniosku o dofinansowanie

Data i godzina wpływu wniosku o dofinansowanie

1.

-

-

-

-

-

2.

-

-

-

-

-

RAZEM:

-

 

W ramach naboru nr 7/2018 nie złożone żadnego wniosku o dofinansowanie