W dniu 20 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady RLGD "Opolszczyzna", na którym zostały ocenione m.in. wnioski złożone w ramach naboru 6/2018.  

 

Dokumenty do pobrania:  

 

1. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA 

2. LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR W RAMACH NABORU 6/2018 

3. LISTA OPERACJI OCENIONYCH W RAMACH NABORU 6/2018

 

trzy loga UE RLGD

LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA
Lp. Nr wniosku Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy Tytuł operacji Liczba przyznanych punktów Przyznana kwota wsparcia Czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków (TAK/NIE)
1 6/2018-2.3.1-3 Gmina Tułowice  Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej w formie ścieżki pieszo-rowerowej, pomostu oraz nabrzeża do cumowania łodzi przy stawie "Hutnik" w Tułowicach Małych - etap I 73.00 155 000.00 zł TAK
2 6/2018-2.3.1-2 Gmina Lewin Brzeski  Budowa infrastruktury rekreacyjnej - tymczasowego lodowiska wraz z elementami towarzyszącymi w Lewinie Brzeskim 48.00 300 000.00 zł TAK
LISTA OPERACJI NIEWYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA 
z powodu ich niezgodności z Lokalną Strategią Rozwoju RLGD „Opolszczyzna”
3 6/2018-2.3.1-1 Stowarzyszenie Właścicieli Domków i Ośrodków Wypoczynkowych "TURAWA"  Rozwój infrastruktury turystycznej wokół Jeziora Turawskiego wraz z budową ścieżki dydaktycznej 0.00 0,00 zł ND