trzy loga UE RLGD

Rejestr złożonych wniosków w ramach naboru nr 6/2018

Zakres tematyczny operacji, których dotyczy nabór :

Przedsięwzięcie 2.3.1 – Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej wokół zbiorników wodnych oraz wzdłuż rzek

Data ogłoszenia naboru: 12 stycznia 2018 r.\

Data trwania naboru : od 01 lutego 2018 r.  do 16 lutego 2018 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru:  753.394,00 zł

LP.

Imię i nazwisko/

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Wnioskowana kwota dofinansowania

Numer wniosku o dofinansowanie

Data i godzina wpływu wniosku o dofinansowanie

1.

Stowarzyszenie Właścicieli Domków i Ośrodków Wypoczynkowych "TURAWA"

Rozwój infrastruktury turystycznej wokół Jeziora Turawskiego wraz z budową ścieżki dydaktycznej. 245.177,00 zł 6/2018-2.3.1-1

16-02-2018,
godz. 10:35

2.

Gmina Lewin Brzeski

Budowa infrastruktury rekreacyjnej - tymczasowego lodowiska wraz z elementami towarzyszącymi w Lewinie Brzeskim 300.000,00 zł 6/2018-2.3.1-2

16-02-2018,
godz. 11:55

3.

Gmina Tułowice

Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej w formie ścieżki pieszo-rowerowej, pomostu oraz nabrzeża do cumowania łodzi przy stawie "Hutnik" w Tułowicach Małych - etap I 155.000,00 zł 6/2018-2.3.1-3

16-02-2018,
godz. 12:05

RAZEM:

700.177,00 zł