trzy loga UE RLGD

Rejestr złożonych wniosków w ramach naboru nr 6/2017

Zakres tematyczny operacji, których dotyczy nabór :

Przedsięwzięcie 2.3.1 – Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej wokół zbiorników wodnych oraz wzdłuż rzek

Data ogłoszenia naboru: 15 maja 2017r.

Data trwania naboru : od 29 maja 2017r.  do 13 czerwca 2017r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru:  840 000,00 zł

LP.

Imię i nazwisko/

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Wnioskowana kwota dofinansowania

Numer wniosku o dofinansowanie

Data i godzina wpływu wniosku o dofinansowanie

1.

Gmina Popielów

Budowa przystani wodnej w Nowych Siołkowicach

300 000,00 zł

6/2017-2.3.1-1

9 czerwca 2017r.

godz. 09:50

2.

Gmina Turawa

Turystyczno - rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Średniego w Turawie

299 887,00 zł

6/2017-2.3.1-2

13 czerwca 2017r.

godz. 13:20

3.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego

Modernizacja Ośrodka Wędkarsko - Turystycznego "Rybaczówka" w Turawie oraz wykonanie materiału filmowego  promującego walory turystyczne obszaru RLGD "Opolszczyzna"

149 694,00zł

6/2017-2.3.1-3

13 czerwca 2017r.

godz. 14:40

RAZEM:

749 581,00 zł