W dniu 20 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady RLGD "Opolszczyzna", na którym zostały ocenione m.in. wnioski złożone w ramach naboru 14/2018.  

 

Dokumenty do pobrania:  

 

1. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA 

2. LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR W RAMACH NABORU 14/2018 

3. LISTA OPERACJI WYBRANYCH W RAMACH NABORU 14/2018

 

trzy loga UE RLGD

LISTA OPERACJI WYBRANYCH 

Lp.

Nr wniosku

Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Liczba przyznanych punktów

Przyznana kwota wsparcia

Czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków (TAK/NIE)

1

14/2018-2.2.1-6

Miejsko - Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim 

Rybołówstwo - edukacja poprzez zabawę

65.00

68 675.00 zł

TAK

2

14/2018-2.2.1-1

Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie 

Wykonanie systemu monitoringu nad zbiornikiem wodnym w Nowych Siołkowicach

54.00

26 650.00 zł

TAK

3

14/2018-2.2.1-4

Ośrodek Kultury w Niemodlinie

Wyposażenie Ośrodka Kultury w Niemodlinie w mulitomedialną przestrzeń wystawienniczą z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych

36.00

68 337.00 zł

TAK

4

14/2018-2.2.1-7

Gmina Pokój

Przystań Karp we wsi Pokój

36.00

68 337.00 zł

TAK

5

14/2018-2.2.1-3

Gmina Ozimek 

Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury wraz z ich wyposażeniem na cele promocyjno - edukacyjne związane z kulturą rybacką

36.00

200 000.00 zł

TAK