trzy loga UE RLGD

Rejestr złożonych wniosków w ramach naboru nr 5/2018

Zakres tematyczny operacji, których dotyczy nabór :

Przedsięwzięcie 2.2.1 – Budowa, rozbudowa, przebudowa i adaptacja obiektów wraz z ich wyposażeniem związanych z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką

Data ogłoszenia naboru: 12 stycznia 2018 r.

Data trwania naboru : od 01 lutego 2018 r.  do 16 lutego 2018 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru:  400 000,00 zł

LP.

Imię i nazwisko/

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Wnioskowana kwota dofinansowania

Numer wniosku o dofinansowanie

Data i godzina wpływu wniosku o dofinansowanie

1.

Ośrodek Kultury w Niemodlinie 

Wyposażenie Ośrodka Kultury w Niemodlinie w mulitomedialną fasadę świetlną oraz system sygnalizacji pożaru 123.359,00 zł 5/2018-2.2.1 - 1

12-02-2018,
godz.14:05

2.

Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie

Budowa budynku ekspozycji rybackiej wraz z zapleczem sanitarnym 123.350,00 zł 5/2018-2.2.1 - 2

16-02-2018,
godz.10:10

3.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu

Budowa podestów do uprawiania wędkarstwa oraz altany z bali drewnianych  oraz instalacja monitoringu nad zbiornikiem wodnym w Biestrzynniku 153.281,00 zł 5/2018-2.2.1 - 3

16-02-2018,
godz. 13:15

RAZEM:

399.990,00 zł