trzy loga UE RLGD

Rejestr złożonych wniosków w ramach naboru nr 5/2017

Zakres tematyczny operacji, których dotyczy nabór :

Przedsięwzięcie 2.2.1 – Budowa, rozbudowa, przebudowa i adaptacja obiektów wraz z ich wyposażeniem związanych z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką

Data ogłoszenia naboru: 15 maja 2017r.

Data trwania naboru : od 29 maja 2017r.  do 13 czerwca 2017r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru:  450 000,00 zł

LP.

Imię i nazwisko/

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Wnioskowana kwota dofinansowania

Numer wniosku o dofinansowanie

Data i godzina wpływu wniosku o dofinansowanie

1.

Gmina Niemodlin

Przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie

300 000,00 zł

5/2017-2.2.1-1

12 czerwca 2017r.

godz. 15:25

2.

Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego

Utworzenie centrum edukacji i promocji rybactwa na obszarze RLGD Opolszczyzna

177 979,20 zł

5/2017-2.2.1-2

13 czerwca 2017r.

godz. 13:10

3.

Stowarzyszenie Sołectwo Domaradz

Utworzenie izby rybackiej we wsi Domaradz

67 819,08 zł

5/2017-2.2.1-3

13 czerwca 2017r.

godz. 13:35

4.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego

Budowa podestów do uprawiania wędkarstwa oraz altany z bali drewnianych nad zbiornikiem wodnym w Biestrzynniku

111 050,00 zł

5/2017-2.2.1-4

13 czerwca 2017r.

godz. 14:50

RAZEM:

656  848,28 zł