trzy loga UE RLGD

Rejestr złożonych wniosków w ramach naboru nr 21/2018

Zakres tematyczny operacji, których dotyczy nabór :

Przedsięwzięcie 2.1.1 – Przywracanie, zabezpieczanie lub odtwarzanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa lub pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich RLGD oraz rewitalizacja terenów przyległych do cieków i akwenów

Data ogłoszenia naboru: 3 października 2018 r.

Data trwania naboru : od 19 października 2018 r.  do 2 listopada 2018 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru:  651.690,00 zł

 

LP.

Imię i nazwisko/

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Wnioskowana kwota dofinansowania

Numer wniosku o dofinansowanie

Data i godzina wpływu wniosku o dofinansowanie

1.

Gmina Lewin Brzeski

Budowa budynku administracyjno - technicznego dla Społecznej Straży Rybackiej w Lewinie Brzeskim 217. 000,00 zł 21/2018-2.1.1-1

31-10-2018
godz. 12:50

2.

Gmina Turawa Rekultywacja kanału fabrycznego oraz kanału ulgi w Osowcu 300.000,00 zł 21/2018-2.1.1-2 31-10-2018
godz. 13:35

RAZEM:

517.000,00 zł