trzy loga UE RLGD

Rejestr złożonych wniosków w ramach naboru nr 4/2018

Zakres tematyczny operacji, których dotyczy nabór :

Przedsięwzięcie 2.1.1 – Przywracanie, zabezpieczanie lub odtwarzanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa lub pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich RLGD oraz rewitalizacja terenów przyległych do cieków i akwenów

Data ogłoszenia naboru: 12 stycznia 2018 r.

Data trwania naboru : od 01 lutego 2018 r.  do 16 lutego 2018 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru:  702.941,00 zł

 

LP.

Imię i nazwisko/

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Wnioskowana kwota dofinansowania

Numer wniosku o dofinansowanie

Data i godzina wpływu wniosku o dofinansowanie

1.

Gmina Turawa

Rekultywacja kanału fabrycznego oraz kanału ulgi w Osowcu 193.031,00 zł 4/2018-2.1.1-1

16-02-2018,
godz. 13:10

2.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu

Wykonanie kanałów umożliwiających pływalność przy niskim stanie wód, naprawa slipu, instalacja monitoringu nad zbiornikiem wodnym w Turawie oraz zakup wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej 51.251,00 zł 4/2018-2.1.1-2

16-02-2018,
godz. 13:20

3.

Ochotnicza Straż Pożarna w Domaradzkiej Kuźni

Dostosowanie i wyposażenie wozu bojowego do ochrony i zabezpieczenia potencjału rybackiego przed zagrożeniem i skutkami powodzi, suszy, poszaru w obszarze rybactwa RLGD 217.000,00 zł 4/2018-2.1.1-3

16-02-2018,
godz. 13:40

RAZEM:

461.282,00 zł