trzy loga UE RLGD

 

Rejestr złożonych wniosków w ramach naboru nr  20/2018

Zakres tematyczny operacji, których dotyczy nabór :

Przedsięwzięcie 1.2.2 – Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności służącej rozwojowi sektora rybackiego

Data ogłoszenia naboru: 3 października 2018 r.

Data trwania naboru: od 19 października 2018r. do  02 listopada 2018 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 610.945,00 zł

LP.

Imię i nazwisko/

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Wnioskowana kwota dofinansowania

Numer wniosku o dofinansowanie

Data i godzina wpływu wniosku o dofinansowanie

1.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin Przetwórnia Ryb Niemodlin, ul. Zamkowa 3 389.840,00zł 20/2018-1.2.2-1 31-10-2018
godz. 14:45

 

2.

 

 

Stowarzyszenie DELTA

Przebudowa wiaty grillowej na smażalnię ryb w Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie 130.000,00zł 20/2018-1.2.2-2 02-11-2018
godz.9:30

 

3.

 

 

Jolanta Kotlarz - Przetwórnia Ryb Krzywa Góra

Rozbudowa budynku przetwórni ryb o halę uboju i patroszenia ryb oraz zakup wyposażenia 90.324,00zł 20/2018-1.2.2-3 02-11-2018
godz. 10:02

 RAZEM:

 610.164,00zł