trzy loga UE RLGD

 

Rejestr złożonych wniosków w ramach naboru nr 3/2018

Zakres tematyczny operacji, których dotyczy nabór :

Przedsięwzięcie 1.2.2 – Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności służącej rozwojowi sektora rybackiego

Data ogłoszenia naboru: 12 stycznia 2018 r.

Data trwania naboru : od 01 lutego 2018 r.  do 16 lutego 2018 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 709.945,00 zł

 

LP.

Imię i nazwisko/

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Wnioskowana kwota dofinansowania

Numer wniosku o dofinansowanie

Data i godzina wpływu wniosku o dofinansowanie

1.

-

- - - -

RAZEM:

-

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach naboru 3/2018 nie złożono żadnego wniosku  o dofinansowanie.